-          Phần mềm quản lý công văn

-          Phần mềm quản lý nhân sự

-          Phần mềm quản lý kho, bán hàng

-          Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học

-          Phần mềm quản lý đào tạo sau đại học

-          Phần mềm quản lý công việc

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm đa dạng như trợ giúp khách hàng duy trì hệ thống phần mềm thông qua việc sửa lỗi và cập nhật tính năng phần mềm đang sử dụng hoặc phát triển trọn gói phần mềm mới.