STT  Tài liệu  
 1.  Hướng dẫn cách tạo trích dẫn của GOOGLE SCHOLAR Tải về
 2.  Hướng dẫn cách sử dụng Google Apps Tải về
 3.  Hướng dẫn sử dụng phần mềm tiện ích Mendeley Desktop Tải về
 4.  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mendeley quản lý danh mục tài liệu tham khảo Tải về
 5.  Tìm kiếm web Tải về
 6.  5 điều hữu ích khi sử dụng Gmail Tải về
 7.  45 thủ thuật Gmail Tải về
 8.  Cấu hình mail client sử dụng IMAP Tải về
 9.  Hướng dẫn cài đặt EduSoftNet Tải về