1. Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng mạng      

      Tư vấn, xây dựng hệ thống mạng trục tòa nhà, các tòa nhà trong một khuôn viên hoặc nhiều khuôn viên,… với các công nghệ có dây và không dây với quy mô: nhỏ, trung bình, lớn phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng

2.  Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng

      Tư vấn, xây dựng hệ thống các dịch vụ mạng thông tin theo yêu cầu khách hàng như dịch vụ thư điện tử; dịch vụ web; dịch vụ bảo mật, an toàn dữ liệu.